Nijigen no Mori “NARUTO & BORUTO Shinobi-Zato” New Riddle Solving Game Starts November 5

Challenge the popular “Akatsuki” characters to a game of hide-and-seek!

AWAJI ISLAND, HYOGO PREFECTURE, JAPAN, November 4, 2022 /⁨EINPresswire.com⁩/ — Nijigennomori Inc. (Headquarters: Awaji City, Hyogo Prefecture, President: Hiroshige …